Afspraak maken

Urologie

Afspraak maken

Afspraak maken

Urologie

Wij plannen graag een afspraak voor u in bij één van onze urologen. Een afspraak op de polikliniek Urologie maakt u aan de balie, via Mijn Slingeland of telefonisch.

Telefonisch of aan de balie een afspraak makenAfspraak maken

De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur via telnr.:
(0314) 32 95 72.

Online een afspraak plannen

U kunt via Mijn Slingeland uw afspraak zelf inplannen. 
Online uw afspraak plannen is niet mogelijk voor de volgende behandelingen of aandoeningen:
  • sterilisatie man
  • hersteloperatie na sterilisatie (vasovasostomie)
  • blaaspijnsyndroom (Interstitiele cystitis)
  • plasbuisvernauwing (urethrastrictuur) 
U maakt hiervoor telefonisch een afspraak. (0314) 32 95 72.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 95 72. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Legitimatiebewijs en verwijsbrief

Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan voor uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. Verder is het prettig voor uw uroloog als u de brief van de verwijzende arts meebrengt, waarin de reden van uw komst en eventuele aanvullende informatie zoals de medicijnen die u gebruikt vermeld staan.

Medicijnenoverzicht

Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit overzicht is te verkrijgen bij uw apotheek.

MRSA

Komt u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit bij het maken van een afspraak a.u.b. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.


Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.