BlogAlgemeen › Compassion for Care!

Compassion for Care!

hoe jonge medici de zorg veranderen

E. Taubert, uroloog

Maandag, 28 Februari 2011

Vandaag was een openbaring. Hoopgevend zelfs.
Vroeger.... Net van de universiteit met een volle rugzak aan nog niet gebruikte kennis, stapte ik jaren geleden de zorg in. Nog nat achter de oren werd ik, zoals zo velen mij waren voorgegaan, als een onbeschreven blad het ziekenhuisleven ingedumpt. fantasieën en idealen verdwenen al snel. Ze werden achterhaald door de realiteit. Je wist veel, maar kon niets. Je wilde praten met patiënten, hun familie, verpleegkundigen, specialisten en zelfs managers. Je wilde vooral iets te bieden hebben maar leerde al snel dat de zorg complexer in elkaar stak dan je ooit had kunnen bevroeden en waar je zeker niet op was voorbereid. Door de jaren werd ik wijs en begreep dat je het zelf moest rooien. Je verantwoordelijkheid zoeken, je grenzen definieren en vooral je beperkingen leren kennen. Wat duurde het lang voordat ik het gevoel kreeg dat ik echt wat kon bijdragen aan de zorg.
Deze puur traditionele introductie in de zorg veranderd. Nog steeds rijpt een chirurg of verpleegkundige langzaam. Nog steeds zoekt iedereen, vaak door schade en schande, zijn grenzen. Maar het proces waarin dit gebeurd is aan hevige veranderingen onderhevig. Compassion for care liet dat vandaag in Nijmegen mooi zien. Met het op gang komen van 'compassion for care' en vele andere bewegingen die zorg openen en de patiënt deel laat uitmaken van de vorming van zorgprofessionals, krijgen jonge zorgprofessionals het platform om hun meningen en idealen te definiëren en vorm te geven, voordat zij door de harde realiteit van de zorg worden opgeslokt.


Voor elkaar zorgen is een keuze.
In staat zijn hulp in te roepen of deze willen geven ook. In de zorg gaat het om niets anders. Toch is dit zelfs, of misschien wel daarom, in ons zeer goed geregelde Nederlandse zorgsysteem structureel bekritiseerd. Is dat waarom er zoveel Nederlandse zorgprofessionals hun heil in de tropen zoeken? Het systeem is daar ongetwijfeld matig en het ontbreekt elke zorgverlener er aan mogelijkheden. Toch is de basis van zorg en hulp er puur. Terug in Nederland begint vaak de cultuurshock pas. In ons systeem worden we vaak nog gedreven door regels en papierwerk. Prestatie en productie dicteren ons leven. Bemoeizucht is eerder regel dan uitzondering en frisse ideeën vallen met enige regelmaat kapot op een muur van onbegrip.

Compassion for care probeerde vanmiddag mee te liften op een wereldwijde trend om de menselijke maat terug te brengen in ons systeem. Omgang met elkaar mag opnieuw gedefinieerd worden. Respect voor elkaar. Leren van elkaar. Kwetsbaar staan in je functioneren. Vertrouwen uitspreken in elkaar en naar je beste vermogen functioneren. Het gesprek met de patiënt verduidelijkt vaak dat er weinig meer wordt verwacht. Er is wereldwijd behoefte aan een afspraak met elkaar over hoe we in de zorg elkaar bejegenen. Zorgverleners kunnen daar steun uit halen. Zorgvragers op precies dezelfde manier.

Compassion for care probeert gevoelens onder zorgverleners van deze tijd in statements te vangen. Ze probeert een handvest te schrijven dat de algemene attitude in de zorg opnieuw definieert. Wereldwijd is deze beweging bezig, door jonge zorgprofessionals bewust te laten zijn van hun positie in de zorg, een verandering naar een empatische en passionele gezondheidszorg te bewerkstelligen.

Het Slingeland Ziekenhuis heeft in haar strategische plan het 'Glazen ziekenhuis' opgenomen. Transparantie en toetsbaarheid, kwetsbaarheid en open communicatie over onze zorg willen we openlijk met onze patiënten delen. Zo worden we sterker en kunnen we onze beloftes nakomen.
Wij staan voor Compassion for Care: www.compassionforcare.com
Meer informatie is vindbaar op o.a. facebook onder COM passion 4 care,  twitter via @compassionforcare en LinkedIn.

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Compassion for Care!

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)