BlogAlgemeen › Urologisch Verpleegkundig kenniscentrum

Urologisch Verpleegkundig kenniscentrum

Transparantie en kwaliteitsverbetering

Polikliniek Urologie

Maandag, 31 Oktober 2011

De verpleegkundigen van de polikliniek urologie hebben een aantal initiatieven genomen om de kwaliteit van zorg rondom de urologische patiënt te verbeteren.
Er is namelijk veel verpleegkundige kennis en ervaring  aanwezig bij de verpleegkundigen en dit willen we graag delen met andere hulpverleners. Dit gaan we doen op een laagdrempelige manier.
Zo hebben we een pieper  ( 7572) aangeschaft  en een eigen mail : urologieverpleegkundige@slingeland.nl
 

Collega verpleegkundigen uit de kliniek, polikliniek en thuiszorg  kunnen ons benaderen voor allerhande verpleegkundige vragen bv katheter problemen als lekkage, verstopping bij een nefrostomie of suprapubische katheter maar zeker ook bij incontinentieproblemen waarbij materiaalkeuze en evt machtigingen belangrijk zijn.
Wij willen graag desgewenst adviseren bij ontslag van een patiënt  en regelen zn overdracht naar thuiszorg / huisarts.
 
De verpleegkundigen van het Slingeland ZH bieden wij , in het kader van deskundigheidsbevordering, klinische lessen aan. Afhankelijk van het onderwerp komt een urologisch verpleegkundige, een continentieverpleegkundige of de verpleegkundig specialist deze les verzorgen. Iedereen heeft namelijk zijn eigen aandachtsgebied.
Ook bieden wij de mogelijkheid om een (deel) van het spreekuur mee te lopen.
 
Tevens organiseren wij een symposium Urologie in breed perspectief, een symposium vóór verpleegkundigen dóór verpleegkundigen op 22 maart 2012 voor de verpleegkundigen van de thuiszorg met wie het Slingeland Ziekenhuis een raamovereenkomst heeft, maar ook de verpleegkundigen van het Slingeland worden van harte uitgenodigd!
Informatie hierover is te vinden op het kenniscentrum. Inschrijven hiervoor kan per 1 december as.
 
Als laatste wil ik nog graag toevoegen dat wij een verpleegkundig deel aan het ontwikkelen zijn om toe te voegen aan het digitale kenniscentrum.
 
Voor informatie, aanvraag klinische les, meelopen op de poli kun je ons bellen 9572, pieper 7572 mail: urologieverpleegkundige@slingeland.nl 
 
Met vriendelijke groet
Gemma Ruesink
 
 

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Urologisch Verpleegkundig kenniscentrum

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)