BlogOntwikkelingen in de zorg › Honderdste open urethrareconstructie verricht in slingeland ziekenhuis

Honderdste open urethrareconstructie verricht in slingeland ziekenhuis

Doetinchem 23 augustus 2012

E. Taubert, uroloog

Vrijdag, 24 Augustus 2012

Vandaag werd de honderdste open urethraplastiek gedaan. De operatie verliep soepel. De patient maakt het goed. De plasbuis was in het midden ernstig vernauwd. Plassen was haast onmogenlijk geworden. Na 2,5 uur opereren en 4,5 centimeter tongslijmvlies was de plasbuis mooi open. Een cathetrer CH 16 kon gemakkelijk tot in de blaas geschoven worden. Deze zal 2 weken blijven zitten. Er is een kans van 80% dat de plasbuis altijd open zal blijven.


In 2004 werd voorzichtig begonnen met de introductie van urethrachirurgie in Doetinchem. De technieken waarbij via de plasbuis een strictuur werd ingesneden, met een succespercentage van 30-40%, waren eerder de standaard.  Met het introduceren van open reconstructies werd de belofte gedaan de behandeling van urethrastricturen te verbeteren. Het succespercentage van deze open technieken zoals deze zijn bechreven in de literatuur reiken tot 80 % in de beste series. 
In 2004 werden drie patienten geopereerd. Elk jaar nam het aantal toe. Vooral verwijzingen uit Zutphen,Winterswijk, Eindhoven en Helmond en de regio Twente zorgden hiervoor. In 2011 leidde dit tot een voordracht in de NVU najaarvergadering die plaatsvond in Enschede. De presentatie is hier te bekijken. Ondertussen schreef dr. S. Fox, co-assistent bij collega Heesakkers in het Radboud, een artsexamen scriptie over de urethrareconstructies die werden uitgevoerd in Nijmegen en Doetinchem. Het artikel is momenteel klaar voor publicatie. 
De logistiek rondom deze patient werd sterk verbeterd. Vooral patienten van ver profiteerden van de one stop poliklinische evaluatie. Na een intake wordt direct een cystoscopie uitgevoerd waarna aansluitend een retrograad urethrogram wordt gemaakt. De aard, positie, lengte en uitgebreidheid van de strictuur is direct inzichtelijk.  In het gesprek dat volgt worden de opties uitgelegd en een keuze voor de therapie gemaakt en afgesproken. 
De honderd uitgevoerde urethraplastieken hebben verschillende operatieve benaderingen opgeleverd. Het operatieteam heeft in de afgelopen jaren uiterst flexibel moeten zijn om voor alle patienten deze zeer verschillende benaderingen te kunnen ondersteunen. Dit is een zeer intensief proces geweest.  De technieken varieren van directe gespatuleerde anastomosen via de perineale route, ventrale en dorsale (Barbagli) onlays met vrije tong of wangslijmvles grafts, peniele flapreconstructies met voorhuid, peniele inlay graft techniek volgens Asopa en sinds kort de nieuwe dorsale bulbaire verwijdingsplastiek. ook is een keer gezamelijk met collega uroloog Van Kapelle uit Zwolle geopereerd.  De behandeling van alle urethra stricturen is altijd uitdagend. Van klein tot groot. Tenslotte gaat het bij het oplossen van urethrastricturen om het verwijderen van littekenweefsel dat in het genezingsproces altijd opnieuw zal vormen, maar daarna geen vernauwing meer mag veroorzaken. 
Ondertussen kunnen we tevreden zijn over onze resultaten. Het succespercentage ligt geheel conform de gepubliceerde literatuur. We hebben slechts drie patienten opnieuw moeten opereren en zien zeer weinig complicaties. 
Vanuit het Slingeland zal in de komende jaren initiatief worden ondernomen om onze kennis te delen met andere nederlandse urologen in de vorm van een jaarlijkse workshop. Het slingeland beoogt een centrum voor urethrale reconstructiev chirurgie te blijven.
Na het doen van de honderdste urethraplastiek wil ik iedereen die in de afgelopen 8 jaar mee heeft geholpen om deze mooie behandeling in ons ziekenhuis mogelijk te maken hartelijk bedanken.
 
Erich TaubertReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Honderdste open urethrareconstructie verricht in slingeland ziekenhuis

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)