BlogOntwikkelingen in de zorg › Plasbuizen krijgen meer aandacht in de Achterhoek

Plasbuizen krijgen meer aandacht in de Achterhoek

LS, webredactie

Woensdag, 26 Februari 2014

Op 7 maart zal in Zelhem voor de eerste keer in Nederland een bijeenkomst plaatsvinden met als thema plasbuisoperaties. Urologen uit heel Nederland met speciale interesse voor deze problematiek delen op de urethra-dag hun ervaringen en bespreken de toekomst van de urethrachirurgie. Dit congres is in het leven geroepen door Erich Taubert, uroloog in het Slingeland Ziekenhuis en sinds jaren gespecialiseerd in de behandeling van plasbuisvernauwingen.


Taubert zal de dag leiden en beginnen met een overzicht over het gehele werkveld, waarna dr. JW van Capelle en Drs. F. Froeling dieper zullen ingaan op verschillende behandelingen. Prof. R.Bosch geeft naar aanleiding van eigen onderzoek inzicht in de situatie in Nederland. Bijzonder aan deze bijeenkomst is de bijdrage van twee patiënten die hun verhaal vertellen. Dhr. S. Drevers, werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis zal de financiële achtergrond van deze vorm van zorg toelichten. Dr GJ Montagne modereert een brede discussie over de plaats van opleiding en centralisatie.
Het bijeen brengen van zoveel verschillende urologen met de bedoeling te praten over urethrareconstructie is uniek. De problemen van patiënten met vernauwingen in de plasbuis zijn niet erg bekend wel maar bijzonder hinderlijk voor de patiënten. We realiseren ons niet dat er iets mis kan gaan met de plasbuis. Een vernauwing is ook niet levensbedreigend. Niet gewoon uit kunnen plassen brengt echter veel verlies van kwaliteit van leven met zich mee. Daarnaast ontstaan gemakkelijk andere problemen zoals urineweginfecties, urineverlies, steenvorming en seksuele problemen. Plasbuisvernauwingen worden nog vaak opgerekt en ingesneden. Dit levert tijdelijk een betere urinestraal op. In het overgrote deel van de behandelde patiënten komt de vernauwing weer erger terug. Het wordt naar de huidige maatstaven slechts één keer geadviseerd. Daarna is een grotere operatie nodig waarbij de plasbuis wordt hersteld. Het littekenweefsel wordt dan verwijderd en eventueel vervangen door mondslijmvlies. Hiervan zijn de resultaten veel beter. Deze technieken zijn in Nederland nog weinig bekend. Het ontbreekt vooral aan opleiding in deze 'tak van sport' die soms een grote uitdaging kan zijn. De urethradag heeft het doel om urethrachirurgie meer bekendheid te geven en jonge urologen in heel Nederland te enthousiasmeren om zich deze operatietechniek eigen te maken. Het Slingeland Ziekenhuis is in de laatste 10 jaar uitgegroeid tot een centrum waar jaarlijks 40 van deze ingrepen plaatsvinden. De urologen hier willen hun kennis en ervaring delen met alle Nederlandse urologen en reconstructieve urethrachirurgie de plaats geven die het verdient.


ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Plasbuizen krijgen meer aandacht in de Achterhoek

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)