BlogRecente blogs › Resultaten van 2 jaar incontinentie chirurgie

Resultaten van 2 jaar incontinentie chirurgie

De bandjes, hoe zit dat in het Slingeland

E. Taubert, uroloog

Zondag, 29 April 2012

TOT vanaf januari 2009 tot heden
 
Sinds januari 2009 worden de TOT bandjes in het Slingeland ziekenhuis afdeling Urologie nog maar door een uroloog uitgevoerd. Dit is gedaan in het kader van superspecialisatie. Dit past in de landelijke trend waarin verwacht wordt dat het succes van een operatie groter is, en de complicaties van deze operatie minder zijn indien deze door een supergespecialiseerde operateur wordt uitgevoerd.


Onze vrouwelijke patiënten die lijden aan urineverlies bij het optreden van drukverhogende momenten zoals hoesten, niezen, springen, tillen enz, hebben zuivere stress incontinentie. Dit is urineverlies als gevolg van een niet goed functionerende sluitspier. Iedereen krijgt van onze bekkentherapeuten eerst zes maanden training. Dit is hoogst noodzakelijk en lost het probleem in vele gevallen volledig of deels op. Voor de patiënten waarbij deze fysiotherapie te weinig effect heeft gesorteerd is een bandje als aanvulling op een goede bekkencontrole een optie. Dit bandje wordt in de vaginavoorwand onder de plasbuis gelegd. Hiervoor bestaan verschillende technieken. Dr. Taubert gebruikt de TOT techniek. Deze operatie is snel en veilig en gebeurt in dagverpleging. Het bandje dient wel precies goed te worden geplaatst. Iets te strak kan betekenen dat de blaas niet meer goed wordt leeg geplast. Iets te los betekent misschien wel dat er nog steeds urineverlies overblijft.
 
Alle geopereerde patiënten sinds het begin van 2009 zijn gevolgd en in een database geregistreerd. Hieronder zijn de resultaten van de groep zichtbaar. Wij zullen deze cijfers jaarlijks blijven bijhouden en op onze website publiceren. Deze getallen dienen als evaluatie van de door ons geleverde kwaliteit van zorg. Daarnaast blijven wij graag feedback van onze patiënten ontvangen.
 
Periode januari 2009- maart 2012
 
Totaal aantal patiënten met stressincontinentie die een TOT ontvingen        64
Aantal patiënten die een TVT ontvingen                                                                 03
Aantal patiënten met aandrangsklachten voor de TOT                                       33
Aantal patiënten met aandrangsklachten na de TOT                                          18
Aantal patiënten met nieuwe aandrangsklachten na de TOT                            01
Aantal patiënten met een residu na TOT                                                                04
Aantal patiënten die tijdelijk zelf moesten katheteriseren ivm residu               03
 
 
Percentage dat patiënten aangaven droger te zijn tijdens eerste controle      100%   38
                                                                                                                                         90%     14
                                                                                                                                         80%     03
                                                                                                                                         50%     05
                                                                                                                                          60%     01
                                                                                                                                          20%     01
                                                                                                                                         0%       03
                                                                                                                             Onbekend       01
 
Aantal urineweg infecties dat na de TOT werd aangetoont of vermoed                    8
Aantal keren dat het urineverlies aanleiding gaf tot verdere behandeling                7 (4 urge)
Aantal keren dat stressincontinentie  opnieuw moest worden behandeld              3
Aantal complicaties                                                                                                             4
 
Complicaties   buikpijn voorbijgaand, 1 keer
                        Flebitis/vaatontsteking, voorbijgaand, 1 keer
                        Pijn bij vrijen, blijvend, 1 keer
                        Erosie bandje, moest worden verwijderd en later nieuw bandje geplaatst, 1 keer
 
Wij nodigen u uit om op deze gegevens te reageren zodat wij onze kwaliteit in de toekomst kunnen verbeteren.
                       
                                                                                                                                
 
 


ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Resultaten van 2 jaar incontinentie chirurgie

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)