BlogRecente blogs › Slingelandse Urethrareconstructies gepresenteerd bij Urologenvereniging

Slingelandse Urethrareconstructies gepresenteerd bij Urologenvereniging

Behandeling bij plasbuisvernauwing

E. Taubert, uroloog

Dinsdag, 6 December 2011

Op 18 november vond in de Creatieve Fabriek in Hengelo (Overijssel) de jaarlijkse najaarsbijeenkomst van de Nederlandse vereniging voor Urologie plaats. Traditioneel is dit de plaats waar Nederlandse urologen ervaringen delen en de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek en behandelingen presenteren. De Urologen van Doetinchem en Winterswijk zijn aangesloten bij de Twents-Achterhoekse Urologenregio die verantwoordelijk was voor de organisatie van deze bijeenkomst. Logisch dat ook vanuit het Slingeland Ziekenhuis een bijdrage aan de dag mocht worden verwacht.
Dit gebeurde in de vorm van een presentatie over de behandelingservaring en resultaten van de plasbuisreconstructie. Slechts een handjevol Nederlandse urologen houden zich bezig met deze aandoening. Plasbuisvernauwingen of stricturen zijn hardnekkig en worden veelal nog behandeld door ze op te rekken of in te snijden. Helaas geeft het oprekken of insnijden een succespercentage dat onder de 50% ligt en zelfs in meer dan 90% een verergering van de vernauwing oplevert als deze meer dan een keer wordt opgerekt of ingesneden.

Urethrachirurgen pleiten al jaren om deze methode slechts zeer beperkt toe te passen en proberen urologen enthousiast te maken voor een geheel andere aanpak: de urethraplastiek of reconstructie. Hiertoe moet de plasbuis worden geopend waar deze het smalst is om vervolgens wijder te worden gemaakt door er een stukje mondslijmvlies in te hechten. Dit kan van de wang of de tong worden genomen. De urologen In Doetinchem halen het stukje mondslijmvlies al sinds jaren van de tong af. Dit is in Nederland uniek.
 
In 2004 werd de eerste urethraplastiek in Doetinchem uitgevoerd. Sindsdien vonden er 71 reconstructies plaats. De laatste jaren met een frequentie van ongeveer een tot twee operaties per maand. De reden voor dit grote aantal is gelegen in de doorverwijzing van deze problematiek vanuit verschillende regio's naar onze kliniek. We zien vele verschillende stricturen die al vele malen geopereerd zijn. Een zeer gebruikelijk beeld bij urethrastricturen. Slechts 20% werd niet eerder geopereerd. 43% kreeg een of meerdere keren een oprekking of insnijding. Door 19% van alle patiënten werd de strictuur opengehouden door zelf katheters in de buis op te schuiven.
Niet alle reconstructies werden op dezelfde wijze gedaan. (De grafiek in bijgaande afbeelding 1. geeft de gebruikte technieken weer).
 
Het gebruik van tongslijmvlies is sinds een aantal jaren in populariteit gestegen. Er verschijnen steeds meer wetenschappelijke publicaties waarbij tongslijmvlies gelijkwaardig wordt bevonden aan het gebruik van wangslijmvlies. Het is als materiaal in alle delen van de urethra te gebruiken. (De tabel in afbeelding 2. laat de bijgaande lokaties zien waarin we dit hebben toegepast).
 
De lengte van de stricturen varieert enorm. Bij alle patiënten waarbij tong en /of wangslijmvlies werd gebruikt, is de lengte van het slijmvlies-lapje een goede maat voor de lengte van de strictuur. De gemiddelde lengte was 3.95 cm. Variatie van 1 t/m 7 cm. met een strictuur over de gehele lengte van de plasbuis waarvoor 24 cm slijmvlies nodig was. Deze operatie kon in een keer worden afgemaakt.
 
De resultaten van deze reconstructies met tong slijmvlies zijn vergelijkbaar met de publicaties in de urologische literatuur.  Van de 36 reconstructies waarbij tongslijmvlies werd gebruikt, is bij slechts 7 keer (19,4%) een nieuwe interventie (behandeling) gedaan. Dit bestond uit oprekken, insnijden of een nieuwe operatie (in 2 gevallen/ 5,5%) met mondslijmvlies.
Complicaties na de operaties traden slechts minimaal op. Twee urineweginfecties waarvoor een kuurtje antibiotica het probleem oploste. Een bijbal-ontsteking en een wondabces. In de mond deed zich een keer een candida/schimmelinfectie voor. Bij een patiënt was een zwelling van de tong door bloeding een aantal dagen hinderlijk.
Alle patiënten werden de tweede of derde dag na de operatie ontslagen. De katheter werd twee tot drie weken na de ingreep verwijderd onder röntgenologische controle. Bij niemand was er sprake van lekkage.  Ondertussen volgen we deze groep patiënten maximaal 76 maanden, gemiddeld 24,6 maand.
 

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Slingelandse Urethrareconstructies gepresenteerd bij Urologenvereniging

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)