KenniscentrumAlgemene informatie › locatie en gang van zaken › Polikliniek Urologie

Polikliniek Urologie

gang van zaken en locatie

De polikliniek Urologie is bereikbaar via telefoonnummer: (0314) 32 95 72

Waar moet u zijn?

De polikliniek Urologie en de functieafdeling Urologie bevinden zich in het Slingeland Ziekenhuis op de begane grond. U volgt routenummer 100.

Legitimatiebewijs

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de centrale hal. 

Melden

Meldt u zich bij uw bezoek aan de polikliniek, eerst bij de secretaresse voordat u plaatsneemt in de wachtruimte. U wordt door de uroloog of de verpleegkundige opgehaald uit de wachtruimte.

Plasproef

Wanneer u voor een afspraak komt waarbij u een ‘plasproef’ moet doen, laat dit dan even weten aan de secretaresse.

Opleiding

Er kan een co-assistent aanwezig zijn tijdens uw bezoek aan de polikliniek Urologie. Dit is een arts in opleiding. Door mee te kijken en te luisteren leert de co-assistent hoe hij/zij later te werk zou kunnen gaan. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan vragen wij u dit bij de secretaresse of verpleegkundige te melden.

Samenwerking

Er bestaat een nauwe samenwerking met meerdere ziekenhuizen in de omgeving. Soms kan er aanleiding zijn voor verwijzing naar een academisch ziekenhuis. In dat geval zal de uroloog u doorverwijzen naar een academisch ziekenhuis in Nijmegen, Utrecht of Amsterdam. 
Als uw behandeling binnen het aandachtsgebied van een andere uroloog valt zal de secretaresse aan u vragen of u de behandeling wilt voortzetten bij die uroloog of dat u niet van uroloog wilt wisselen.

Wetenschappelijke projecten

Urologie is een jong specialisme dat volop in beweging is. Om met deze snelle ontwikkelingen mee te blijven gaan, doen de urologen mee aan wetenschappelijke projecten. Als uw ziektebeeld daar aanleiding toe geeft, is het mogelijk dat uw uroloog vraagt of u mee wilt doen aan een dergelijk project (bijvoorbeeld de Combat studie). Meer informatie over een eventuele deelname aan een wetenschappelijk project krijgt u van uw uroloog of van de nurse practitioner.Deel deze pagina: