KenniscentrumAlgemene informatie › registratie kanker › Registratie kanker

Registratie kanker

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Een aantal van deze gegevens worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek om behandelingen bij kanker te verbeteren.

Welke gegevens komen in de NKR?

  • Administratieve en demografische gegevens: zoals uw naam, geboortedatum en geslacht
  • Brongegevens: de naam van het ziekenhuis waar uw diagnose is gesteld en behandeling plaatsvindt
  • Tumorgegevens: gegevens over de ziekte, zoals de datum van de diagnose, het type kanker en het stadium van de ziekte
  • Diagnostische en genetische gegevens: informatie over diagnostiek en erfelijkheid
  • Behandelingsgegevens: informatie over welke behandeling is uitgevoerd

Hoelang blijven gegevens bewaard?

De gegevens blijven in het belang van de volksgezondheid voor onbepaalde tijd beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Als u niet wil dat uw gegevens worden geregistreerd

Wilt u niet dat uw gegevens worden opgenomen in de NKR? Dan kunt u dit kenbaar maken bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Via de mail: fg@iknl.nl of richt een brief aan:

Integraal Kankercentrum Nederland
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming
Postbus 19079
3501 DB Utrecht

Meer informatie

In de brochure Registratie van kanker van het IKNL vindt u meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie.
Deel deze pagina: