KenniscentrumBehandelingenbekkenfysiotherapie › obstipatie › Obstipatie

Obstipatie

behandeling door bekkenfysiotherapeut

Bij obstipatie kan een niet goed functionerende bekkenbodem een rol spelen. De spieren kunnen bijvoorbeeld te gespannen zijn waardoor "de deur" als het ware niet goed opengaat tijdens het ontlasten. Ook door een te zwakke bekkenbodemspier kan obstipatie ontstaan. Dan ondersteunen deze spieren de darm te weinig waardoor de darm zich niet goed meer kan legen.

De bekkenfysiotherapeut zal onderzoeken of een probleem met de bekkenbodem een oorzaak kan zijn van de klachten. Als dat het geval is, dan zal de bekkenfysiotherapeut samen met u een oefenschema opstellen om de functie van de bekkenbodem te verbeteren.

Een verkeerde perstechniek kan ook een oorzaak zijn van obstipatie. De juiste perstechniek wordt u dan geleerd.
Daarnaast geeft de therapeut adviezen over vochtinname en voeding en gebruik van voedingsvezels voor een goede samenstelling van de ontlasting. Als bijvoorbeeld de ontlasting hard is van samenstelling, dan is het moeilijker deze goed kwijt te raken. Ook krijgt u advies met betrekking tot uw toiletgedrag.
Deel deze pagina: