KenniscentrumBehandelingen › laser bij Hunnerse laesie › Laserbehandeling van Hunnerse laesie

Laserbehandeling van Hunnerse laesie

behandeling patiënt met wond in de blaas

Sommige patiënten met het blaaspijnsyndroom (Interstitiele cystitis) hebben in het slijmvlies van de blaas een wond zitten. Deze wond wordt ook wel een "Hunnerse laesie" genoemd. Deze wond is zeer pijnlijk.
Tijdens een lichamelijk onderzoek kan de locatie van een Hunnerse laesie snel worden ontdekt door op de blaaswand te drukken. Omdat de wond zeer pijnlijk is wordt deze oorzaak van de klachten direct herkend tijdens een lichamelijk onderzoek.

Behandeling

De Hunnerse laesie kan behandeld worden met een laser op de operatiekamer. Hiervoor wordt eerst een blaasspiegeling uitgevoerd.
Onder narcose bekijkt de uroloog dan de blaas. Dit doet de uroloog met behulp van een dunne holle kijkbuis met een camera (cystoscoop).

De Hunnerse laesies zijn goed herkenbaar. Deze afwijkingen zijn vaak stervormig en rood met een duidelijke aftekening van bloedvaten. In het midden is vaak een ulcus (wond) te zien. Aanraken van deze afwijking geeft een heftige pijnreactie.

Op onderstaande foto's ziet u de Hunnerse laesie en de laser. Het rode lampje is een zoeklicht dat aangeeft waar de laser zijn effect gaat hebben. Na het laseren kleurt het blaaslijmvlies wit.
De blaas bekeken met een cystoscoop.
De laser behandelt de wond in de blaas

Tijdens de blaasspiegeling wordt een 'Laserfibre', een dun draadje met een contacttip, tot vlak bij de wond ingebracht. De laserenergie verpulvert de oppervlakkige laag van deze afwijking. De spierlaag eronder blijft onaangetast.

De procedure is snel en kent nauwelijks bijwerkingen of complicaties. Bijna direct na het laseren is de pijn volledig verdwenen. Vaak houdt het effect lang aan. Met de blaasspoelingen wordt geprobeerd om de vorming van een nieuwe afwijking zo lang mogelijk uit te stellen. De laserbehandeling vindt plaats tijdens een dagopname. Het is niet nodig om na de operatie een katheter in de blaas achter te laten.Deel deze pagina: