KenniscentrumKathetermanagementComplicaties › Uitscheuren meatus › Uitscheuren plasbuisuitgang (meatus)

Uitscheuren plasbuisuitgang (meatus)

Deze tekst is bestemd voor zorgverleners

Uitscheuren door katheter

De plasbuis kan uitscheuren door een katheter, vooral bij het langdurig gebruik van een urethrale katheter die niet goed gefixeerd is. Door de trek- en schuifkrachten van de katheter, kan een laesie van de plasbuisuitgang ontstaan.

Tegen gaan van uitscheuren

Zorg dat er geen spanning van de katheter is op de plasbuis. Als er spanning op staat geeft dit klachten als irritatie en/of prikkeling van de blaas zoals blaaskrampen. Het is belangrijk dat de katheter goed gefixeerd wordt aan de binnenkant van het bovenbeen en dat er een lus zit in de katheter tussen de plasbuisuitgang en het fixatiepunt. De fixatie kan met een pleister die als een tunneltje om de katheter geplakt zit. De pleister moet dwars op de katheter en helemaal rond de katheter geplakt worden en dan op het been bevestigd. Er ontstaat anders een drukplek van de katheter op het been. Er zijn ook speciale fixatiepleisters om een katheter goed te fixeren.

Contact

Bij uitscheuring van de plasbuisuitgang moet contact opgenomen worden met de uroloog en de patiënt ingestuurd worden op de polikliniek Urologie.
Tel. (0314) 32 95 72.