Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Bekkenfysiotherapie bij blaaspijnsyndroom (IC)

Gepubliceerd op: 10 december 2021

Bij het blaaspijnsyndroom (Interstitiële cystitis) is de wand van de blaas geïrriteerd waardoor deze minder gemakkelijk oprekt en de capaciteit van de urineblaas afneemt. Bij pijn ontstaat de neiging om de spieren steeds meer aan te gaan spannen. Hierdoor raakt de blaas nog geïrriteerder, de pijn kan dan toenemen en plassen en ontlasten kan moeilijker worden.

In het Slingeland is er een speciale polikliniek voor patiënten met deze aandoening. 

Triggerpoints

Een groot deel van de symptomen van Interstitiële Cystitis kan voortkomen uit Triggerpoints.
Triggerpoints zijn pijnlijke punten in een strakke streng van een spier die spontaan pijn kunnen veroorzaken. Een Triggerpoint kan ook alleen pijnlijk als er druk op wordt uitgeoefend, dit kan dan een kan uitstralende pijn veroorzaken. Er kan sprake zijn van beperking in beweging en spierzwakte als er Triggerpoints aanwezig zijn.

Enkele oorzaken waardoor Triggerpoints kunnen ontstaan:

 • Acuut door letsel aan een spier
 • Overbelasting van spieren
 • Verkeerde voeding
 • Langdurig herhaalde bewegingen
 • Chronische virale of bacteriële infecties
 • Houdingsproblemen
 • Zenuwbeknelling
 • Angst,  stress, zorgen, verdriet, chronische vermoeidheid, slecht slapen

Intake en onderzoek

De bekkenfysiotherapeut  zal bij Interstitiële Cystitis eerst een uitgebreid intake gesprek met de patiënt hebben om de klachten goed in kaart te brengen. Ook de reeds ondergane behandelingen worden besproken en de factoren die van invloed kunnen zijn op het verloop van de klachten. Daarna zal onderzoek plaatsvinden van:

 • het  buik-, bekken- en lage ruggebied;
 • houding en ademhaling;
 • functie van de bekkenbodem (zie folder inwendig bekkenbodemonderzoek), waarbij tevens gekeken wordt naar de aanwezigheid van Triggerpoints. Deze kunnen aanwezig zijn in de bekkenbodem bij deze klachten, maar ook in de buik, de rug, Het bekkengebied en de bovenbenen.

Behandeling

De bekkenfysiotherapeut besteedt bij dit syndroom veel aandacht aan algemene ontspanning en het ontspannen van de bekkenbodemspieren. Verder bekijkt de therapeut of uw houding op het toilet en het toiletgedrag verbeterd kunnen worden.
U krijgt adviezen over plassen, ontlasten, vochtinname en het eten van voedingsvezels. Vocht en voedingsvezels bepalen de samenstelling van uw ontlasting, als dit optimaal is kunt u gemakkelijker ontlasten.

Er wordt aandacht besteed aan houding en ademhaling en u krijgt adviezen voor de activiteiten in het dagelijks leven.
De bekkenfysiotherapeut kan Triggerpoints behandelen en u leren dit zelf te doen.  Er worden oefeningen gegeven om de spieren waarin zich Triggerpoints bevinden te stretchen.

De behandeling kan ondersteund worden met TENS. TENS is een afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie en houdt in dat er een elektrisch stroompje door de huid heen (transcutaan) wordt gegeven die de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden (stimuleren) om de pijn te verminderen.

Lees meer over de behandeling en gang van zaken op de Polikliniek IC en bekkenpijnsyndroom

Video uitleg triggerpoints

Deze video is een korte uitleg en introductie van het triggerpoints. Veel gezondheid- en pijnproblemen zoals frozen shoulder, chronische nekklachten en migraine hebben te maken met trigger points. Je kunt leren hoe je zelf trigger points kan behandelen. 

Laatst bijgewerkt op: 03 oktober 2022

Verpleegkundig Kenniscentrum

Verpleegkundig Kenniscentrum

Uroloog Ilse van Dungen
Nierstenen onder de loep