Kenniscentrum › Professionals

Verpleegkundig kenniscentrum urologie

door en voor verpleegkundigen

Het verpleegkundig kenniscentrum urologie is een uniek en informatief online platform voor professionals en in het bijzonder voor verpleegkundigen en verzorgenden in het werkveld. Medische en praktische verpleegkundige kennis zijn hier gebundeld en worden overzichtelijk gepresenteerd. Het uitgangspunt is continuïteit van de zorg en daarmee ook verbetering van de kwaliteit. De praktische kennis van de urologische verpleegkundigen (best practice) kan dienen ter verbetering van de samenwerking en de kwaliteit van de ketenzorg. Uiteraard met in achtneming van alle landelijke en Europese regelgeving en de ‘evidence based’ kennis.