Kenniscentrum › Professionals

Verpleegkundig kenniscentrum urologie

door en voor verpleegkundigen

Het verpleegkundig kenniscentrum urologie is een uniek en informatief online platform voor professionals en in het bijzonder voor verpleegkundigen en verzorgenden in het werkveld. Medische en praktische verpleegkundige kennis zijn hier gebundeld en worden overzichtelijk gepresenteerd. Het uitgangspunt is continuïteit van de zorg en daarmee ook verbetering van de kwaliteit. De praktische kennis van de urologische verpleegkundigen (best practice) kan dienen ter verbetering van de samenwerking en de kwaliteit van de ketenzorg. Uiteraard met in achtneming van alle landelijke en Europese regelgeving en de ‘evidence based’ kennis.

Deel uw mening, ervaring en vraag!

Kennisdeling stopt niet bij het overdragen van onze verpleegkundige urologische kennis. Daarom worden zorgverleners uitgenodigd hun ervaringen, kennis, vragen en mening met ons te delen. Dat kan op het forumgedeelte in de rubriek voor professionals: eenmalig een account aanmaken en inloggen en reageren.

Aanvullingen

Het kenniscentrum is nog niet compleet. Heeft u nog aanvullingen of mist u een onderwerp? Laat het ons weten: urologieverpleegkundige@slingeland.nl.