KenniscentrumKathetermanagement › Blaasspoelingen › Blaasspoelingen

Blaasspoelingen

Deze tekst is bestemd voor zorgverleners

Bij een blaasspoeling brengt de verpleegkundige een vloeistof in de blaas via een katheter. Er zijn verschillende soorten blaasspoelingen:

Een blaasspoeling bij blaaskanker

Zie : blaasspoelingen bij blaaskanker

Een blaasspoeling bij een verblijfskatheter

Zie: spoelen van een verblijfskatheter.

Blaasspoeling bij interstitiële cystitis of recidiverende urineweg-infecties

Zie: blaasspoeling bij cystitis.