KenniscentrumKathetermanagementStappenplan › Hematurie › Stappenplan: Hematurie

Stappenplan: Hematurie

Stappenplan hematurie bij katheterUitleg

1. Eerste keer bloed bij urine

  • Lichtrosé gekleurde urine kan door goed te drinken weer overgaan.
  • Beoordeel de urine in de slang van de opvangzak of spoel eenmalig met ‘freka drainjet’ om de urine in de blaas te beoordelen.

2. Spoelen met NaCl 0,9%

Bij aanhoudende roségekleurde urine: via katheter spoelen met NaCl 0,9% en blaasspuit, tot de urine weer helder is en de katheter goed loopt.
  • Geef patiënt voorlichting: drinkadvies en instructie over fixatie van de katheter om een hematurie te voorkomen.
Bij donkerrode urine: overleg met de uroloog over het te volgen beleid. Tel.: (0314) 32 95 72

3. Als na spoelen urine niet helder wordt

Overleg met de uroloog over het te volgen beleid. Tel.: (0314) 32 95 72

Verder informatie: hematurie bij mensen met een katheter


Bron: zorg voor een vlotte doorstroming.Slingeland Ziekenhuis