KenniscentrumKathetermanagementStappenplan › Urineweginfectie › Stappenplan: Urineweginfectie

Stappenplan: Urineweginfectie

Stappenplan urineweginfectie
Uitleg

1. Inventariseer klachten

 • Bespreek met de patiënt welke klachten er zijn en sluit andere oorzaken uit, zoals blaaskrampen of verstopping.
 • Is er sprake van een infectie? Inventariseer of de klachten hier op wijzen:
  • stinkende/ troebele urine
  • koorts
  • pijn in onderbuik

Bij duidelijke klachten die wijzen op infectie: in opdracht van arts urinekweek afnemen.

2. Katheter wisselen en kweek afnemen

 1. Altijd eerst een schone katheter inbrengen anders geen juist beeld voor de kweek.
 2. Vervolgens urine voor een kweek afnemen.
 3. Patiënt adviseren goed te drinken.
 4. Bespreek het verdere beleid met de patiënt: wanneer volgt de uitslag, wel of geen antibiotica etc.

Bron: zorg voor een vlotte doorstroming. Slingeland Ziekenhuis.