KenniscentrumMaterialenKatheters › Katheterventiel › Katheterventiel

Katheterventiel

Deze tekst is bestemd voor zorgverleners

Het katheterventiel zorgt voor een tijdelijke afsluiting van de katheter, met een aftapmogelijkheid.
Patiënten met een blaaskatheter die hun blaas moeten trainen om de blaasfunctie weer enigszins terug te krijgen (blaastraining), maken gebruik van een katheter met een katheterventiel. Patiënten die een suprapubische katheter (buikkatheter) hebben, kunnen weer zelf proberen te plassen. Daarvoor wordt de beenzak vervangen door het katheterventiel, zodat er blaasvulling ontstaat en de patiënt bij aandrang gaat plassen. Via het ventiel kan naderhand bekeken worden of de blaas goed is leeg geplast.

Startpakket

Het katheterventiel wordt in een startpakket door de verpleegkundige aan de patiënt verstrekt.
Dit startpakket komt via een medisch speciaalzaak. Het pakket bevat verder een informatiebrief en machtiging die door de verpleegkundige wordt verstuurd naar de medisch speciaalzaak.

katheterventielkatheterventiel Qfora