KenniscentrumMaterialenStartpakketten › Zelfkatheterisatie › Startpakket Zelfkatheterisatie

Startpakket Zelfkatheterisatie

blaaskatheterisatie

Deze tekst is bestemd voor zorgverleners

Voor patiënten die zichzelf moeten leren katheteriseren (cisc) om de blaas te ledigen of om een vernauwing in de plasbuis op te rekken, zijn pakketten met speciale katheters samengesteld. Er zijn startpakketten voor mannen en voor vrouwen.
Ieder pakket bevat een aantal katheters om mee te starten. Welke katheter geschikt is voor welke patient wordt bepaald in samenspraak met de patient en tijdens de instructie van het CISC. Bepalend is de oorzaak van het residu of de onmacht van het plassen: bijvoorbeeld een strictuur, BPH, steile blaashals, blaashypotonie.

Het startpakket bevat verder een informatiebrief van de medisch speciaalzaak en een aanmeldingsformulier/machtiging die door de verpleegkundige, meestal digitaal, wordt verstuurd naar de medisch speciaalzaak.Voor een vervolgbestelling kan de patiënt de katheters zelf bij de firma bestellen.
Als er onverhoopt gebruiksklachten/-problemen zijn, kan er altijd naar een andere katheter uitgekeken worden, dit in overleg met de verpleegkundig consulent urologie.

Zelfkatheterisatie

Het aanleren van zelfkatherisatie geschiedt onder begeleidende hulp van de verpleegkundig consulent of gespecialiseerd urologieverpleegkundige.
De patiënt krijgt informatie en instructie over zelfkatheterisatie en de handeling wordt door de patiënt in de praktijk geoefend. De patiënt krijgt het startpakket mee naar huis en kan aan de slag. Evaluatie vindt telefonisch plaats na 3 tot 7 dagen.
Soms lukt het een patiënt toch niet om de handeling goed uit te voeren, dan is het mogelijk om de katheterisatie door een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie te laten uitvoeren. In dat geval wordt de patiënt aangemeld bij een thuiszorgorganisatie. De zorgafhandeling gebeurt door het transferbureau van het Slingeland Ziekenhuis. Ook dan krijgt de patiënt een startpakket mee.